Nowości
Obwód (powiat) zamojski 1815-1866 : aspekty polityczne, społeczne, gospodarcze i militarne historii Królestwa Polskiego
Hydrologiczno-meteorologiczne zabezpieczenie operacji połączonych : DD-3.11(A)
Wywiad i kontrwywiad II Rzeczpospolitej wobec groźby wybuchu wojny w 1939 r
Regulamin oddziałów wart cywilnych
Wspomnienia niepokonanego żołnierza