Nowości
Z biblioteką czy bez? : badanie nieużytkowników biblioteki
Hakowanie sztucznej inteligencji
Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar pozamilitarny. Cz. 2
Voyage planning and weather
Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa