New items
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Regulamin działań taktycznych WRT : DT-3.3.3
Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne
Lotnictwo w systemie obronnym państwa : aspekt kształcenia i szkolenia kadr
Polska w strukturach Unii Europejskiej : wybrane aspekty