New items
Organizacja transportu : AU.32 : podręcznik do nauki zawodu technik logistyk. Część 2
Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie
Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym
Elementy bezpieczeństwa informacji
Przemysł zbrojeniowy w systemie obronnym państwa