Nowości
Prace dyplomowe : zasady i reguły pisania
Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego
Enigma bez tajemnic : 85. rocznica sukcesu polskich kryptologów
Narodziny ukraińskiego nacjonalizmu : Bandera, Szeptycki, OUN
Katalog norm eksploatacji techniki Wojsk Specjalnych : DTU-4.22.13.4