New items
Status prawnomiędzynarodowy Polski (1918-2018)
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Bezpieczeństwo osób w cyberprzestrzeni
Nauka o klimacie : obserwacje zmian klimatu teraz i w przeszłości, mechanizmy działania systemu klimatycznego, dawne zmiany klimatu - co, kiedy, jak i dlaczego, obecna zmiana klimatu - oberwacje, przyczyny, przyszła zmiana klimatu - dokąd zmierzamy, klimatyczne kontrowersje
Profesjonalizacja roli nauczyciela akademickiego