New items
Język R i analiza danych w praktyce
Pamiętnik kapelana wojskowego i inne zapiski z lat 1914-1945
Podstawy logistyki
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" : analiza wpływu na bezpieczeństwo społeczności lokalnych
Globalne problemy, lokalne perspektywy : studia nad bezpieczeństwem