New items
Determinanty jakości w procesie świadczenia niskokosztowych pasażerskich usług lotniczych w Polsce
Praca i kariera na globalnym rynku : wyzwania i zagrożenia
Przeciw bogom : niezwykłe dzieje ryzyka
ADR 2019-2021 : Tabela z umowy europejskiej / [red. zespół ekspertów]
Wojna przyszłości : w obliczu nowego, globalnego pola bitwy