New items
Symulatory pojazdów w procesie szkolenia podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie
Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej : obronność RP XXI wieku
Bezpieczeństwo potrów lotniczych i morskich : problemy, trendy, przyszłe wyzwania
Transformacje sygnałów : od teorii do praktyki