New items
Global positioning system : theory and practice
Podręcznik SERE : informacje podstawowe
Global navigation satellite systems, interial navigation, and integration
GPS : theory, algorithms and applocations
Bezpieczeństwo potrów lotniczych i morskich : problemy, trendy, przyszłe wyzwania