New items
Teoretyczne aspekty prowadzenia operacji specjalnych
Metodyka modelowania strumieni pasażerów w porcie lotniczym z uwzględnieniem wydajności, bezpieczeństwa i poziomu obsługi
Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948). T. 6
Polska w strukturach Unii Europejskiej : wybrane aspekty
Designing and Deploying 802.11 Wireless networks : A Practical Guide to Implementing 802.11n and 802.11ac Wireless Networks for Enterprise-Based Applications