New items
Ekologia
Gotowość zasobów obronno-ochronnych w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Podstawy systemów operacyjnych. T. 2
Polska i Europa w perspektywie politologicznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Konstantemu Adamowi Wojtaszczykowi z okazji 45-lecia pracy akademickiej. T. 1 / redakcja naukowa Jacek Wojnicki, Justyna Miecznikowska, Łukasz Zamęcki ; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce = Selected aspects of the socioenomic development in theory and practice