New items
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. [1],
Ekonomia sportu : zagadnienia metodologiczne i wybrane doświadczenia
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English. [T. 3],
Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych