New items
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Zwalczanie terroryzmu
Etykieta wartości
Badania marketingowe : nowe metody badań i zastosowania
Informacja i informatyzacja w administracji publicznej