New items
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2
Badania kardiologiczne sportowców amatorów
Era autodestrukcji : świat, kapitalizm, demokracja wobec zagrożeń
Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [6],