New items
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo
Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji
Dziewczyny z powstania
Współczesne rozwiązania organizacyjne i technologiczne w logistyce
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego