New items
Zarządzanie różnorodnością w organizacji : aspekty psychopedagogiczne
Zarządzanie komunikacją i wiedzą w planowaniu cywilnym oraz zarządzaniu kryzysowym
Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne. 2
Analiza logiczna wybranych problemów zarządzania i dowodzenia
Polski transport samochodowy ładunków