New items
Gospodarka niskoemisyjna, gospodarka cyrkularna, zielona gospodarka : uwarunkowania i wzajemne powiązania
Potrzeby logistyczne potencjału obronnego
Operacje w cyberprzestrzeni : DD-3.20
Obrona przed bronią masowego rażenia w operacjach połączonych : DD-3.8(B)
Regulamin oddziałów wart cywilnych