New items
Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych
Nie umieraj do jutra
Wykłady londyńskie 1946
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1
Inżynieryjna ocena środowiska na potrzeby kierowania działaniami inżynieryjnymi