Nowości
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo
Voyage planning and weather
Obwód (powiat) zamojski 1815-1866 : aspekty polityczne, społeczne, gospodarcze i militarne historii Królestwa Polskiego
Opowieść minionych dni. T.2+,
Zapomniana placówka : wspomnienia i refleksje żołnierza AK kompanii Kunów ziemi opatowsko-sandomierskiej