New items
Mniejszości narodowe i etniczne w politykach bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej : państwa obszaru WNP
Wariant zakładowczy platformy desantowej P-V o szerokości 108 cali wz P-V (108) _ 001. wariant podstawowy do zrzutu z wyciąganiem metodą zrzutu z małą prędkoscią lądowania z jednym spadochronem G-11B
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń
Zabezpieczenie logistyczne wojsk komponentu lądowego w operacjach połączonych na terenie i poza granicami kraju
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych