New items
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2
Układ i treść koncepcji wsparcia i zabezpieczenia działań
Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw
Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w świetle użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń