New items
Regulamin działań taktycznych WRT : DT-3.3.3
Problematyka zarządzania wiedzą w formacjach mundurowych systemu bezpieczeństwa państwa
Wojska specjalne
Elementy projektowania logistycznego
Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w świetle użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej