New items
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy
Inżynieryjna ocena środowiska na potrzeby kierowania działaniami inżynieryjnymi
Instrukcja organizowania i prowadzenia szkolenia z zakresu stosowania technik linowych z pokładu statku powietrznego w Siłach Zbrojnych RP
Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania
Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym