New items
Nowoczesne łańcuchy dostaw jako wsparcie logistyki miejskiej
Generał brygady pilot obserwator Szczepan Ścibor : absolwent "Szkoły Orląt" w Dęblinie, komendant Oficerskiej Szkoły Lotniczej, ofiara zbrodni stalinowskich = A graduate of the "Young Eagles School" at Dęblin, commandant of the Polish Air Force Officers' School, victim of Stalinist crimes
Czarna śmierć : epidemie w Europie od starożytności do czasów współczesnych
Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie
Generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz : pierwszy dowódca konspiracji