New items
Nowoczesne technologie a bezpieczeństwo sektora ochrony zdrowia
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [6],
Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa
Bezpieczeństwo Afganistanu w aspekcie interwencji NATO i zaangażowania sił zbrojnych RP
Polska w strukturach Unii Europejskiej : wybrane aspekty