New items
Transport w logistyce
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo
Zarządzanie informacją w cyberprzestrzeni
Komunikacja w kryzysie
Rywalizacja Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa