Nowości
Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej : studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej
Prawo cywilne - zobowiązania, spadki w pigułce
Współczesne problemy akademickiej dydaktyki wojskowej
Profesjonalizacja roli nauczyciela akademickiego
Historia i perspektywy analizy dużych wolumenów i strumieni danych