New items
Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Badania kardiologiczne sportowców amatorów
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 6,
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1