New items
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. T. 2,
Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Wybrane aspekty bezpieczeństwa państw rozwijających się
Bezpieczeństwo powietrzne. Cz.2,
Program szkolenia specjalistycznego operatorów mini BSP FLY EYE 2020