New items
Działania bojowe batalionu : sytuacja, dowódca, decyzja
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy
Ewolucja wojen : wielość uwarunkowań
Sztuczna inteligencja : co każdy powinien wiedzieć
Quantum nature of turbulence