New items
Elementy analizy i przetwarzania sygnałów w systemach informacyjnych
Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach
Oddział Warszawsko-Mazowiecki Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1994-2019
Terrorist Groups and the New Tribalism : Terrorism's Fifh Wave
Dokumentacja logistyczna : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne