Nowości
Logistyka kryzysowa : procedury, potrzeby, potencjał
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w stanach zagrożenia państwa : wybrane problemy bezpieczeństwa
Identyfikacja nieliniowych drgań konstrukcji lotniczych
Anatomia zamachu : o strategii i taktyce terrorystów
Sieci neuronowe do przetwarzania informacji