New items
Techniczne i organizacyjne uwarunkowania wpływu czynnika ludzkiego na wypadki komunikacyjne
Sieci neuronowe do przetwarzania informacji
Praca i kariera na globalnym rynku : wyzwania i zagrożenia
Środki transportu bliskiego i magazynowania
Łączniczki : wspomnienia z Powstania Warszawskiego