New items
Od informacji do wiedzy : aspekty teoretyczne i aplikacyjne : praca zbiorowa
Podręcznik z San Remo dotyczący prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych na morzu, przyjęty dnia 12 czerwca 1994 roku
Morze Koralowe, Midway i działania okrętów podwodnych : maj 1942- sierpień 1942
Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie
Nacjonalizm i tożsamość palestyńska : między polityką, religią i kulturą popularną