New items
Fizyczne i techniczne zagadnienia odporności na zużycie ciał stałych
Dostęp do informacji publicznej w świetle obowiązujących i przyszłych regulacji
Asymetryczny i hybrydowy charakter konfliktów izraelsko-arabskich na początku XXI wieku
Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich
Współczesne wojska inżynieryjne Federacji Rosyjskiej