New items
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Wojska specjalne
Obrona terytorialna w Polsce : szanse, możliwości, potrzeby
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym : aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-przestrzenne. Cz. 1
Wybrane aspekty bezpieczeństwa państw rozwijających się