New items
Zarządzający portem lotniczym jako podmiot prawa publicznego i prywatnego: zagadnienia wybrane
Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku FlexSim
Bezpieczeństwo drogowe przewozu towarów niebezpiecznych
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID C-130_02 : desantowanie skoczków z samolotu C-130 ze spadochronami z wolnym systemem otwarcia