New items
Propedeutyka języków deskryptorowych = Introduction to thesauri and descriptors
Zwalczanie terroryzmu
Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego
Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń