New items
Podręcznik z San Remo dotyczący prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych na morzu, przyjęty dnia 12 czerwca 1994 roku
Samolot szkolno-łącznikowy RWD-8
Instrukcja certyfikowania i kwalifikowania obserwatorów ognia połączonego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DTU-3.2.5.2.1(A) = Polish armed forces joint fires observer (JFO) program manual training, certyfication and qualification
Katalog norm eksploatacji techniki Wojsk Specjalnych : DTU-4.22.13.4
Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989-2019