New items
Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej
Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich
Badania kardiologiczne sportowców amatorów
Interakcje polsko-niemieckie w obszarze bezpieczeństwa