New items
Antropomotoryka : teoria motoryczności człowieka w zarysie
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Propedeutyka języków deskryptorowych = Introduction to thesauri and descriptors
Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem służby czołogowo-samochodowej : DU-4.22.2(A)
Badania kardiologiczne sportowców amatorów