New items
Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw
Etyczność funkcjonariusza policji
Praca komórki operacyjnej na stanowisku dowodzenia
Sieci biznesowe i uwarunkowania ich tworzenia w przemyśle zbrojeniowym : wybrane problemy
Współczesne bezpieczeństwo Polski : międzynarodowy wymiar instytucjonalny