New items
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 2
Smog w Polsce : przyczyny, skutki, przeciwdziałanie
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English. [T. 3],
Siły Zbrojne RP wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku
Strategie i uwarunkowania ich budowania w przedsiębiorstwach zbrojeniowych : studia przypadków