New items
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 2,
Problemy współczesnej logistyki w badaniach nauk o bezpieczeństwie i obronności
Podstawy konstrukcji maszyn. 1
Bezpieczeństwo drogowe przewozu towarów niebezpiecznych
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń