New items
Podstawy pedagogiki : podręcznik akademicki
Inżynieryjna ocena środowiska na potrzeby kierowania działaniami inżynieryjnymi
Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu społeczności lokalnej z wykorzystaniem zasobów geotermalnych na terenie gminy Wiśniowa
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych
Wykłady londyńskie 1946