New items
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID W-3_01 : desantowanie skoczków ze śmigłowca W-3 ze spadochronami z samoczynnym systemem otwarcia
Obwód Kaliningradzki w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
Ochrona praw i wolności : system instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej
Sztuczna inteligencja : co każdy powinien wiedzieć
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń