New items
Siły destabilizacyjne w operacjach reagowania kryzysowego
Planowanie działań inżynieryjnych z wykorzystaniem technologii informatycznych
Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID C-130_02 : desantowanie skoczków z samolotu C-130 ze spadochronami z wolnym systemem otwarcia
Globalizacja a zarządzanie bezpieczeństwem współczesnej organizacji