New items
Procedury wymiany usług transportowych w ramach platformy SEOS : DU-4.4.15
Problemy współczesnej logistyki w badaniach nauk o bezpieczeństwie i obronności
Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID C-130_02 : desantowanie skoczków z samolotu C-130 ze spadochronami z wolnym systemem otwarcia
Katastrofy transportowe