New items
Istota bezpieczeństwa cybernetycznego w polityce państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 2013-2017
Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 3,
Katastrofy transportowe