New items
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 5,
Smog w Polsce : przyczyny, skutki, przeciwdziałanie
Obrona terytorialna w Polsce : szanse, możliwości, potrzeby
Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 6],
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań